Hyreskriterier


– Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet:

1 rok (eller upp till 50 kvm) max 2 personer
2 rok (eller upp till 70 kvm) max 3 personer​
3 rok (eller upp till 90 kvm) max 4 personer
– 4 rok (eller upp till 110 kvm) max 6 personer

Antalet personer avser vuxna och barn. Vid större lägenhet görs bedömning från fall till fall.

– Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att du avser att använda lägenheten för eget boende.

– Du förbinder dig att inte röka i bostaden eller i husets allmänna utrymmen.

– Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från oss. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.

– Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring

Krav för godkännande av ny hyresgäst:

– Du måste vara myndig.

– Vi tar kreditupplysning på alla som söker och godkänner inte hyresgäster med betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder hos KFM (vid enstaka betalningsanmärkningar kan individuell prövning göras om skuldbeloppet hos KFM reglerats till noll).

– Du ska ha regelbunden inkomst i minst 6 mån från inflyttningsdagen i form av arbete, pension, a-kassa eller studiemedel. Andra typer av inkomster ex sjukersättning, familjestöd, försörjningsstöd, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.

– Egen företagare skall kunna visa föregående årsbokslut samt reviderat revisorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.

– Vi gör en bedömning om hushållet har den nödvändiga betalningsförmågan. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp utgör riktmärke. För mer information klicka här.

– Säkerhet i form av pant eller borgen kan komma att krävas.

– Du ska vid förfrågan kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.